Informasjon

Bjørn Johnsen

  • 18.06.1937 - 05.01.2024

Minneord Bjørn

Bjørn Johnsen ble født 18. juni 1937 på Øverland. Foreldre var Bjarne og Kristine Olea Johnsen. Bjørn vokste opp som eldste bror i søskenflokken på 4. Kirsten var eldst, og Trygve og Tore var hans yngre brødre. Under krigen ble familien fordrevet fra Øverland og flyttet til Rothella (rett innenfor der Strandlandsstua står i dag). Mot slutten av krigen (1944) flyttet familien Johnsen til Nesna. Far Bjarne hadde fått seg jobb som pedel (vaktmester) på Folkeskolen. I 1950 flyttet familien til nybruket "Rud". Bjarne bygde hus av lemmer fra gamle tyskerbrakker. Huset som ble bygd, er i dag kjent som "Rishågen" (der Ketil Skaugerud bor i dag). Bjørn gikk 10 år i "grunnskole" på Nesna; (Folkeskole, Framhaldsskole og Realskole) Bjørn jobb litt hos handelsmann Hans Zahl. Hans hadde høye tanker om Bjørn, fordi han hadde et klart hode. Han ville ikke han skulle jobbe ute i butikken, men med tall og regnskap inne på kontoret sitt. Bjørn var nok mer rastløs og eventyrlysten enn som så.. Som 17 åring (1954) startet Bjørn avtjening av 3 års militærtjeneste; Han gikk Marinens Sambandsskole i Horten og ble utdannet radiotelegrafist. Deretter tjenestegjorde han på Ramsund Orlogsstasjon, ombord i ubåten KNM Kinn og hos Marinekommandoen i Harstad. Etter utløp kontrakt søkte han seg ut som telegrafist i utenriksfart, 20 år gammel. Han jobbet i rederiet I.M. Skaugen på 3 forskjellige båter. I tillegg til å være telegrafist hadde han ansvar for regnskapene ombord. Bjørn seilte forbi Cuba under "Cuba-krisen" i 1962, og fikk føle på den spenningen det medførte å bli praiet av et Amerikansk krigsskip. Mens Bjørn var ute fikk han i 1961 den tunge beskjeden om at faren Bjarne var død, bare 49 år gammel. Mor Kristine ble da eneforsørger for de 2 yngste barna, Trygve (15 år) og Tore (12 år) og pleiedatteren Helen Karin Solum (4 år). Storesøsteren Kirsten (27 år) var forlengst flyttet hjemmefra og etablert som sykepleier i Narvik. Far Bjarne hadde rett før sin død kjøpt og tatt over bruket "Langstrand" fra Sigurd Hansen (1959). Som et del av handelen byttet Bjarne og Sigurd hus. Sigurd fikk skilt ut huset og en stor tomt fra bruket «Rud». Eiendommen ble hetende "Rishågen". Bjarne og Kristine med familie flyttet inn i husene på Langstrand og fortsatte oppdyrkingen av «Rud og Langstrand». For å støtte sin mor og søsken økonomisk, sendte Bjørn penger hjem mens han seilte. Bjørn gikk i land i 1965 i hensikt å ta over driften på «Rud/Langstrand» og for å gifte seg med kjæresten sin Aud Julianne Sandnes, som han hadde hatt et godt øye til noen år. Bjørn og Aud giftet seg 6. November 1965 på Sjonfjellkafeen. De fikk sønnene Bjarne Kristian (1966) og Torbjørn (1968). Den første vinteren (65/66) jobbet Bjørn i skogen i Rana sammen med broren Trygve, Håkon Mehus og Magnus Hammerø. Etter det fortsatte de to eldste brødrene Johnsen (Bjørn og Trygve) oppdyrking av landet «Rud-Langstrand». De startet optimistisk nok, med grønnsaksproduksjon i 1970. Etter flere uår med regn og ekte dårlig Helgelandsvær ga brødrene opp sin kamp mot både klimaet og byråkratiet. Trygve trakk seg ut av driften og flyttet med familien sin til Trøndelag. Bjørn la da om driften til kalvehold og senere til sauedrift. Det var noen økonomisk tøffe år hvor ekstrainntekter ble nødvendig for å få endene til å møtes. Aud jobbet på kjøkkenet på lærerskolen og på sykehjemmet. Bjørn leide/lånte sjark, og fisket to sesonger i Lofoten. Senere begynte han med snøbrøyting på Nesna for å få gårdsdriften til å gå rundt, og etter det forbedret økonomien seg. Bjørn og Aud tok seg alltid godt av mor/svigermor Kristine. Hun bodde i påbygget på «Skogly» frem til sin død i 2002. I 2006 avviklet Bjørn gårdsdriften, og ble pensjonist, Bjørn hadde lenge gruet seg til å sende dyrene til salgslaget. Heldigvis overtok Trond Mehus besetningen, og har etter det også forvaltet og slådd jordene på Langstrand på en god måte. Desverre utviklet Bjørn demens, og fikk gradvis problemer med husken. Til tross for dette hadde han et rikt og lykkelig liv sammen med Aud, inntil det ble påkrevd at han flyttet inn på Nesna sykehjem høsten 2022. Der fikk han veldig god pleie og oppfølging og Aud besøkte ham ofte, helt inntil det siste. Heldigvis fikk sønnene Bjarne og Torbjørn begge besøkt faren i jula før han døde. Bjørn sovnet stille inn på Nesna sykehjem, med Aud ved sin side 5 januar 2024, 86 år gammel. Vi lyser fred over ditt minne.

Annonser for Bjørn Johnsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Rana Blad
11-01-2024