Informasjon

Per Magne Ånonli

  • 21.03.1934 - 18.03.2024

Livets reise er over, ditt gode hjerte sover.

Annonser for Per Magne Ånonli

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Rana Blad
21-03-2024
Dødsannonse
Innrykksdato
Annen Avis (Manuell bestilling)
21-03-2024