Robert John "Bob" Smith

Født 6. juli 1932
Død 24. januar 2015, Mo i Rana

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Randi Christin Mathisen