Bjørn Korsvik

Født 6. februar 1963
Død 29. januar 2017, Mo i Rana

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Ann Jorid Sakrihei