Astrid Anita Ramseng

  • Født: 14. september 1965
  • Død: 25. oktober 2018

Astrid var en empatisk, varm og omtenksom dame. Hun hadde omtanke for alle og så alltid de som ikke ble sett. En av hennes hjertesaker var psykisk helse, og da spesielt for barn og unge. Vi ønsker derfor donasjoner til Mental Helse Rana. Med dette minnes vi vår mor, tante, søster, datter og ektefelle, Astrid.❤️

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: