Informasjon

Aasta Jenny Derås

  • Født: 9. januar 1938
  • Død: 19. mai 2019

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: