Eva Løvendal Skjolde

  • Født: 17. november 1938
  • Død: 11. juni 2019

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: