Informasjon

Bjørn Martin Nilsen

  • 21.09.1942 - 14.12.2022

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: