May-Anne Sjøvoll

  • Født: 15. april 1944
  • Død: 17. juli 2019

Helt til det siste, din omsorg var stor. Du tenkte på fuglene, blomster som gror. Du tenkte på alle, og ville dem vel. Nå skal du hvile, for nå er det kveld.

Helt til det siste, din omsorg var stor. Du tenkte på fuglene, blomster som gror. Du tenkte på alle, og ville dem vel. Nå skal du hvile, for nå er det kveld.

Bestill blomster

Gi en minnegave