Harald Anton Høgås

  • 25.04.1930 - 03.11.2021
Mo kirke
Albertsens Begravelsesbyrå A/S

Om begravelsen til Harald Anton Høgås 

Tid og sted for seremonien 17-11-2021 10:30 Mo kirke