Eva Løvendal Skjolde

Født 17. november 1938
Død 11. juni 2019

Om seremonien

Bisettelse i Gruben kirke tirsdag 18. juni kl. 13.00.
Alle som ønsker å følge Eva er velkommen. Like kjært som blomster er en gave til Kreftforskning. Gaven kan gis på www.albertsens.no eller hos Albertsens
begravelsesbyrå. Høytideligheten avsluttes i kirken. , , En stor takk til Selfors sykehjem KTA og
Gruben sykehjem avd. 2 for god omsorg og pleie.


Adresse til bisettelsen

Gruben kirke, Vestvikgata 4, 8610, Mo i Rana