Robert John "Bob" Smith

Født 6. juli 1932
Død 24. januar 2015


Om seremonien

Begravelses seremonien ble utført i regi av Humanetisk Forbund.

http://www.human.no/Humanisme/