Anders Elias Olsen

Født 9. mars 1963
Død 24. mai 2016


Om seremonien

Begravelse fra Ytteren kirke onsdag 1. juni kl. 13.00. Alle som ønsker å følge Anders til hans siste hvilested er velkommen. Like kjært som blomster er en gave til Kreftsaken. Liste er utlagt hos Albertsens begravelsesbyrå. Høytideligheten avsluttes ved graven.