Johan Wilhelm Røreng

Født 13. oktober 1931
Død 26. april 2016


Om seremonien

Begravelse fra Gruben kirke til Nedre Gruben kirkegård tirsdag 10. mai 2016 kl. 13:00. Alle som ønsker å følge Johan til hans siste hvilested er velkommen. Like kjært som blomster er en gave til Rana lag av LHL. Liste er utlagt hos Albertsens begravelsesbyrå. Høytideligheten avsluttes ved graven.

Tid og sted for seremonien 10-05-2016