Bjørn Korsvik

Født 6. februar 1963
Død 29. januar 2017


Om seremonien

Begravelse fra Røssvoll kirke torsdag 9. februar kl. 10.30. Alle som ønsker å følge Bjørn til hans siste hvilested er velkommen. I stedet for blomster ønskes en gave til avd. for blodsykdommer ved St. Olavs hospital. Liste er utlagt på Joker Røssvoll og hos Albertsens begravelsesbyrå.

Tid og sted for seremonien 09-02-2017