Greta Johanne Bratt

Født 18. juni 1939
Død 6. desember 2014


Tente lys

Brage
18-06-2017
Terje og Sissel Bratt
25-12-2014
Sølvi Bratt
23-12-2014
Anja johansen
23-12-2014
Siv
23-12-2014
Tore
23-12-2014
Iren-Marie Soleng
22-12-2014
Petter Julian (barnebarn)
22-12-2014
Anita Strømdahl
22-12-2014
Stig Arne (sønn)
22-12-2014
Aina
22-12-2014
Ida
22-12-2014
Ola Johan (barnebarn)
22-12-2014
Gunnar Bratt (sønn)
22-12-2014